หน้าหลัก 
 ข่าวสาร 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Event Calendar
 บทความพิเศษ 
กฎหมายพลังงาน
บริหารจัดการพลังงาน
ISO 50001
ข่าวสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการขยะ
สถิติพลังงาน
ภาวะโลกร้อน
แอพพลิเคชั่นรักษ์โลก
 พลังงานทดแทน 
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม
พลังงานไบโอ
พลังงานน้ำ
พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
พลังงานคลื่น
พลังงานใต้พิภพ
 สินค้ารักษ์โลก 
นวัตกรรม
 เทคนิคการประหยัด 
วิธีประหยัดพลังงาน
 นิตยสารพลังงาน 
ฉบับล่าสุด
ฉบับย้อนหลัง
E-Newsletter ฉบับย้อนหลัง
 ติดต่อเรา 
เกี่ยวกับเรา
สนใจโฆษณา
สมัครงาน
Energy Call
หมวดพลังงาน
หมวดอุตสาหกรรม
หมวดวิศวกรรม
หมวดยานยนต์
หมวดสิ่งแวดล้อม
หมวดทั่วไป
ข่าวจากหัวข้อ : พลังงานแสงอาทิตย์
 

ผู้ถือหุ้น EPCO พร้อมใจอนุมัติลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10 เมกกะวัตต์

โดย Energy Saving วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555


“ผู้ถือหุ้น EPCO พร้อมใจอนุมัติแผนลงทุนดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ Adder ที่ราคา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 10 ปี” 

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)(EPCO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ได้ลงมติอนุมัติให้สัตยาบรรณในการให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 100 และรับโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) (IFEC) มีต่อ บริษัท ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลัส จำกัด (IFEC GP) ซึ่งถือหุ้นเกินกว่า 98%ในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด (JKR) และ บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด (RPV) และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 10 เมกะวัตต์ ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

ทั้งนี้การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ดังกล่าว เกิดจากการเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายการดำเนินธุรกิจของ EPCO จากการประกอบธุรกิจหลักที่เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะการให้บริการครบวงจร ไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าที่สามารถคาดการณ์รายได้ในอนาคตได้อย่างชัดเจน และได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐ ตลอดถึงการสร้างประโยชน์จากสภาพคล่องที่มีอยู่ในมือของ EPCO อีกทั้งการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของ EPCO ที่จะก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนด้านอื่นๆในอนาคต เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน (Waste to Energy) โครงการผลิตไฟฟ้าจากแรงลม (Wind Power) และโครงการผลิตไฟฟ้าจาก ชีวมวล (Bio Mass) และก๊าซชีวภาพ (Bio Gas)  ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้และกำไรให้กับ EPCO ได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตามสำหรับถือหุ้นของ EPCO ที่ได้อนุมัติโครงการลงทุนในครั้งนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของผู้ถือหุ้นที่มีต่อโครงการที่จะลงทุนและเชื่อมั่นในความตั้งใจของคณะผู้บริหารว่ามีเป้าหมายที่จะสร้างฐานที่แข็งแรงและมั่นคงให้เกิดกับ EPCO ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 เมกะวัตต์ มีกำหนดก่อสร้างเสร็จและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)ได้ภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ และจะทำให้ EPCO เริ่มรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ก.ค.2555 เป็นต้นไป 

ส่วนกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากการขายไฟฟ้าในปีนี้ทาง IFA ประเมินว่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง 37.41-46.36 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้เพียงครึ่งปีเท่านั้น และในปี 2556 จึงจะรับรู้ได้เต็มที่ โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นจะเป็นส่วนบวกเพิ่มเติมจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และน่าจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกที่น่าตื่นเต้น และเป็นการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจอย่างมาก

----------------------------------------------------------
ข้อตกลงการเผยแพร่เนื้อหา:
บทความทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Energy Saving (นอกจากมีการระบุไว้) อนุญาตให้เผยแพร่ในกรณีที่ระบุ URL ชัดเจนว่ามาจากwww.EnergySavingMedia.com เท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงแก้ไขใดๆ หากพบการละเมิดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในขั้นตอนต่อไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
- พลังงานทดแทน
- พลังงานลม
- พลังงานไบโอ
- พลังงานน้ำ
- พลังงานนิวเคลียร์
- พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
- พลังงานคลื่น
- พลังงานใต้พิภพ


 


 

TTF International Co.,Ltd
200/7-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand. Tel : (+66) 27172477  Fax : (+66) 2717-2466
www.ttfintl.com

Exposition

BUS & TRUCK EXPO

ARCHITECT EXPO

งานสถาปนิก 59Publication & Website

www.buildernews.in.th

www.busandtruckmedia.com

www.energysavingmedia.com

www.hotgolfclub.com

www.builderclick.com

Copyright © 2014 All rights reserved. TTF International  Co.,Ltd.