หน้าหลัก 
 ข่าวสาร 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Event Calendar
 บทความพิเศษ 
กฎหมายพลังงาน
บริหารจัดการพลังงาน
ISO 50001
ข่าวสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการขยะ
สถิติพลังงาน
ภาวะโลกร้อน
แอพพลิเคชั่นรักษ์โลก
 พลังงานทดแทน 
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม
พลังงานไบโอ
พลังงานน้ำ
พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
พลังงานคลื่น
พลังงานใต้พิภพ
 สินค้ารักษ์โลก 
นวัตกรรม
 เทคนิคการประหยัด 
วิธีประหยัดพลังงาน
 นิตยสารพลังงาน 
ฉบับล่าสุด
ฉบับย้อนหลัง
E-Newsletter ฉบับย้อนหลัง
 ติดต่อเรา 
เกี่ยวกับเรา
สนใจโฆษณา
สมัครงาน
Energy Call
หมวดพลังงาน
หมวดอุตสาหกรรม
หมวดวิศวกรรม
หมวดยานยนต์
หมวดสิ่งแวดล้อม
หมวดทั่วไป
 

   

เทคนิคการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

โดย Energy Saving วันที่ 26 มีนาคม 2555


ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยการอนุรักษ์พลังงาน ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ปฏิบัติของคนทุกคน หลายคนคงได้ทราบดีเกี่ยวกับข่าวอุทกภัยน้ำท่วม ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่เกิดจากการที่สภาวะอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลง หรือหลายพื้นที่ในปีนี้อาจจะต้องเจอกับภัยหนาวที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งก็มาจากการที่เราใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เราต้องช่วยกันครับประหยัดพลังงาน เพื่อให้โลกใบนี้อยู่คู่กับเราต่อไป

เราจะมากล่าวถึงการเทคนิคการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งหัวข้อดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานซึ่งการดำเนินการโดยทั่วไปหลายองค์กร มักมุ่งเน้นไปที่ด้านของการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ และจิตสำนึกรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน การขาดความชัดเจนในการสื่อสาร ไม่จริงจังในการดำเนินการ หรือการที่ไม่ได้มีกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรในองค์ไม่ได้ให้ความสนใจ ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่เกิดวัฒนธรรมการอนุรักษ์พลังงานที่ดีในองค์กร

“ไม่ยากอย่างที่คิดครับกับกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”

การอนุรักษ์พลังงาน ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจ ทั้งในส่วนของภาครัฐเองที่มีนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดการประหยัด และทั้งในส่วนของภาคเอกชนที่ต้องการลดต้นทุนเพื่อศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ จุดเริ่มต้นของการดำเนินการนั้นเกิดจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ต้องการให้บุคลากรในองค์กรนั้นๆ ทราบถึงความจริงจังที่จะต้องดำเนินการ และได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนงานทั้งในส่วนการดำเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดงบประมาณของการดำเนินการ รวมถึงการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เร็ว จึงขอยกกรณีศึกษา ในด้านของการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ดีนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน

กรณีศึกษา
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน อาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามมาตรการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยยกภารกิจด้านการอนุรักษ์พลังงานหนึ่งในภารกิจที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเช่นเดียวกับภารกิจด้านการพัฒนาการศึกษา การสร้างจิตสำนึกให้ประชาคมธรรมศาสตร์ได้ตระหนักว่าทุกคนคือส่วนหนึ่งในโลกที่ต้องร่วมมือกันลดภาวะโลกร้อนเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทีมงานจึงได้มีการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและมีโครงการที่ได้ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง โดยได้แบ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ๆ ตามรูปแบบการประชาสัมพันธ์ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ภายใน ที่กระตุ้นบุคลากรภายใน ประกอบไปด้วย
1.1 แผนการจัดประกวด เช่นหนังสั้น โลโก้และคำขวัญ
1.2 การติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อการตุ้นจิตสำนึก เช่นโปสเตอร์ประชามสัมพันธ์
1.3 การจัดนิทรรศการ
1.4 การรณรงค์ เช่นลดใช้ถุงพลาสติก, การใช้กระดาษ 2 หน้าและปิดดวงไฟที่ไม่ได้ถูกใช้งาน
1.5 การฝึกอบรมและการดูงาน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสามารถพัฒนาไปใช้ได้ โดยให้มีหลักสูตรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเช่น การใช้และเทคนิคการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เทคนิคการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรในอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
2. กิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ภายนอก โดยการประชาสัมพันธ์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ในด้านของบทความที่เป็นประโยชน์ และผลของการดำ เนินโครงการประหยัดพลังงาน

----------------------------------------------------------
ข้อตกลงการเผยแพร่เนื้อหา:
บทความทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Energy Saving (นอกจากมีการระบุไว้) อนุญาตให้เผยแพร่ในกรณีที่ระบุ URL ชัดเจนว่ามาจากwww.EnergySavingMedia.com เท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงแก้ไขใดๆ หากพบการละเมิดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในขั้นตอนต่อไป 


 

TTF International Co.,Ltd
200/7-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand. Tel : (+66) 27172477  Fax : (+66) 2717-2466
www.ttfintl.com

Exposition

BUS & TRUCK EXPO

ARCHITECT EXPO

งานสถาปนิก 59Publication & Website

www.buildernews.in.th

www.busandtruckmedia.com

www.energysavingmedia.com

www.hotgolfclub.com

www.builderclick.com

Copyright © 2014 All rights reserved. TTF International  Co.,Ltd.