หน้าหลัก 
 ข่าวสาร 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Event Calendar
 บทความพิเศษ 
กฎหมายพลังงาน
บริหารจัดการพลังงาน
ISO 50001
ข่าวสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการขยะ
สถิติพลังงาน
ภาวะโลกร้อน
แอพพลิเคชั่นรักษ์โลก
 พลังงานทดแทน 
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม
พลังงานไบโอ
พลังงานน้ำ
พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
พลังงานคลื่น
พลังงานใต้พิภพ
 สินค้ารักษ์โลก 
นวัตกรรม
 เทคนิคการประหยัด 
วิธีประหยัดพลังงาน
 นิตยสารพลังงาน 
ฉบับล่าสุด
ฉบับย้อนหลัง
E-Newsletter ฉบับย้อนหลัง
 ติดต่อเรา 
เกี่ยวกับเรา
สนใจโฆษณา
สมัครงาน
Energy Call
หมวดพลังงาน
หมวดอุตสาหกรรม
หมวดวิศวกรรม
หมวดยานยนต์
หมวดสิ่งแวดล้อม
หมวดทั่วไป

ภาวะโลกร้อน

 
ต้นเหตุของสารพิษ จากฐานทัพทหารอาร์กติกก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
ฐานทัพทหารอาร์กติกต้นเหตุของสารพิษปนเปื้อน  ก่อให้เกิดภาวะโรคร้อนเนื่องจากน้ำมันและสารพิษต่างๆที่ถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานนับสิบปี ถูกค้นพบจากน้ำแข็งที่เคยปกคลุมอย่างหนาแน่นหลอมละลาย ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสีที่เป็นพิษต่อร่างกายการตกค้าง‘corn sweat’ สภาวะอากาศร้อนชื้น รอบรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีสถิติมา
สภาวะอากาศร้อนชื้น ต้นเหตุมาจากการระเหยของข้าวโพดสู่ชั้นบรรยากาศ ทำให้อุณหภูมิความร้อนเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบไปรอบบริเวณเป็นวงกว้าง ในพื้นที่สหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มทำให้เกิดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นราชบุรีโฮลดิ้ง สร้างเยาวชนคนรักษ์ป่า สู้ภัยโลกร้อน
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง สานต่อค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” สู่ปีที่ 9 สร้างแกนนำเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยจากผลกระทบ ภายใต้แนวคิด “Climate Action”

ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งของประเทศ
เมื่อพูดถึงเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย หลายคนคงเคยได้ยินหรือเคยได้อ่านบทความที่เคยนำเสนอไปแล้ว ว่าประเทศไทยได้ประกาศในเวทีโลก โดยแสดงเจตจำนง “การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs)” อบก.ยันพร้อมติดตามผลลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
อบก.ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาวิธีการคำนวณ สำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในการผลิตไฟฟ้า

สวทช. จับมือ VGREEN รับสมัคร SME ไทย ก้าวสู่ยุค INDUSTRY 4.0 : ยุคการดำเนินธุรกิจลดโลกร้อน
ฉบับนี้ผู้เขียนภูมิใจนำเสนอให้รู้จักกับ ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ VGREEN ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและลดโลกร้อน”


มองไปข้างหน้ากับปัญหาโลกร้อน
การลดปัญหาภาวะโลกร้อนต้องทำอย่างมีกติกา มีความจำเป็นที่ต้องหาทางเลือก เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เน้นการใช้พลังงานทางเลือก หรือการวิจัยและพัฒนาพลังงานใหม่ขึ้นมาทดแทน

ลดก๊าซเรือนกระจก แนวโน้มการจัดการโลจิสติกส์
ภาคเอกชนในยุคนี้จะดำเนินธุรกิจอย่าแค่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว จะต้องใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาภาวะโลกร้อน ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งกลายเป็นข้อกำหนดและข้อบังคับทางการค้าในปัจจุบันไปแล้ว

จุดยืน AEC เดินหน้าลดปัญหาโลกร้อน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก้าวเข้าสู่ความเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ “AEC” อย่างเต็มตัวแล้ว ถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทำให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีฐานการผลิตรวมกัน และสร้างอำนาจต่อรองทางด้านการค้าในเวทีโลกได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ดังนั้นการก้าวเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จึงเป็นทั้ง “ความท้าทาย” และ “โอกาส”

ตีกรอบเศรษฐกิจโลก ปี 73 ลดก๊าซเรือนกระจก 90%
เศรษฐกิจแต่ละประเทศทั่วโลกควรเติบโตควบคู่ไปกับการป้องกันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เมื่อไม่นานมานี้ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มอบรายงานการศึกษาเรื่อง “เศรษฐกิจภูมิอากาศแนวใหม่ : เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจภูมิอากาศ” (The Better Growth, Better Climate : The New Climate Economy)

อินโดฯ พุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 26 ขีดเส้นตาย ปี 2020
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะมากที่สุดในโลก ประกอบด้วย เกาะขนาดใหญ่ 5 เกาะ คือ สุมาตรา ชวา กะลิมันตัน ซูลาเวซี อิเรียนจายา และมีเกาะขนาดเล็กอีกราว 13,667 แห่ง อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีประชากรมากกว่า 220 ล้านคน โดยคิดเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก

โอกาสการลงทุน เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ผ่านกลไกเครดิตร่วม JCM ไทย-ญี่ปุ่น
ในช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีความก้าวหน้าสำคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก ผ่านความร่วมมือระดับทวิภาคีที่จะมีส่วนช่วยดึงการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น มาสนับสนุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในประเทศไทย ความร่วมมือทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่นนี้

ผู้นำฝรั่งเศสย้ำต้องบรรลุข้อตกลงโลกร้อน
ประธานาธิบดีฟรองซัวส์ ออลลองด์ แห่งฝรั่งเศสย้ำการจัดประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้จะต้องบรรลุข้อตกลง ขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์โลกร้อน 

ภาวะโลกร้อน และ เอลนิโญ ชาวนาไทยสูญ 5 หมื่นล้าน
3 ปีที่ผ่านมา คนไทยต้องประสบปัญหาภาวะร้อนและแห้งแล้งผิดปกติ กว่าฝนจะตกต้องตามฤดูก็ล่วงเข้าเดือนสิงหาคมของทุกปี จากปกติเดือนเมษายน-พฤษภาคมฝนจะเริ่มตกมากขึ้น 

"มหิดล" มุ่งคาร์บอนฟุตพรินต์ ปักธงแบรนด์สู่ Eco University
ม.มหิดลยังขยับเป้าหมายสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานคือร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ด้วยการจัดทำโครงการคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร 

โครงการเปลี่ยนโลก ด้วยโรงงานดักจับคาร์บอนในอากาศไปเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์เพื่อภาคขนส่ง
บริษัทจากแคนาดา มีความมุ่งมั่นที่จะก่อสร้างโรงงานดักจับคาร์บอนในอากาศ แล้วแปรเปลี่ยนไปเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์คาร์บอนต่ำ เพื่อใช้ในภาคขนส่งที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก 

นักวิทยาศาสตร์เตือน! อีก 15 ปีโลกจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งขนาดย่อมอีกครั้ง
เว็บไซต์ MyFoxHouston ของสหรัฐเปิดเผยผลการวิจัยของศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรีย ในเมืองนิวคาสเทิล ประเทศอังกฤษ ซึ่งทำนายว่า โลกของเราจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งขนาดย่อมในอีก 15 ปีข้างหน้า


เตือน "เอลนิโญ" ปีนี้ อาจทำสถิติรุนแรงสุด
ปรากฏการณ์เอลนิโญ ในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ทวีระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีข้อมูลรูปแบบสำคัญๆ เบื้องต้นที่วัดได้คล้ายคลึงกับเอลนิโญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 1997-1998 ซึ่งเป็นเอลนิโญที่มีขนาดความรุนแรงสูงสุด 

นักวิทยาศาสตร์มึน! สาเหตุ"ฮีตเวฟ"ในเอเชียใต้
นักวิทยาศาสตร์ทั้งในอินเดียและปากีสถานระบุว่า อุณหภูมิเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะคลื่นอากาศร้อนหรือ ฮีตเวฟ  แต่ยังมีสาเหตุอื่นๆ ซึ่งยังไม่รู้ที่มาเป็นปัจจัยก่อให้เกิดภาวะอากาศอันตรายถึงชีวิตเช่นนี้

นักวิทย์อังกฤษขี่จักรยานข้ามทวีปรณรงค์เรื่องโลกร้อน
โครงการ "Pole To Paris" ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นการขี่จักรยานข้ามทวีปจาขั้วโลกใต้สู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เดินทางผ่านมาถึงประเทศไทยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 

1 ใน 3 แหล่งน้ำสำรองโลก เสี่ยงถูกใช้จน "เหือดแห้ง"
แอ่งน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในชั้นหินอุ้มน้ำราว 1 ใน 3 จากจำนวนทั้งหมด 37 แหล่ง กำลังเหือดแห้งเพราะถูกดูดขึ้นมาใช้ ในขณะที่แทบไม่มีน้ำใหม่ไหลเข้าไปเติมเพื่อทดแทนการใช้ดังกล่าวเลย ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการขาดแคลนหนัก 

นักศึกษาญี่ปุ่นโชว์เหนือ ออกแบบบ้านระบายความร้อนด้วยการหมักฟาง
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวาเซดะของประเทศญี่ปุ่น สร้างบ้านต้นแบบระบายและให้ความร้อนด้วยการหมักฟาง ภายในกล่องอะคริลิคที่ติดตั้งให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผนังบ้าน

จัดสัมมนาสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ
ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

เผยคลื่นยักษ์จากขั้วโลกใต้เข้าไทย "รอยล" ชี้ช่วยเพิ่มน้ำในเขื่อน-แนะหาแหล่งน้ำสำรอง
ขณะนี้บริเวณกลางทะเลในขั้วโลกใต้เกิดคลื่นสูงขนาด 10-12 เมตร โดยคลื่นลูกดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หรือไคลเมทเชนจ์ ทิศทางหนึ่งคือเคลื่อนที่มาทางมหาสมุทรอินเดีย เข้ามาทางภาคตะวันตกของประเทศไทย 

หวั่นปรากฏการ "เอล นิโญ" มหาสมุทรแปซิฟิกรอบล่าสุด รุนแรงเท่าปี 2540
ดัชนีอุณภูมิพื้นผิวน้ำทะเลในบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสทุรแปซิฟิกในช่วง 6 สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ย 1 องศาเซลเซียส และมีแนวโน้มที่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า

"เทสโก้ โลตัส" เดินหน้ารักษ์ สวล. สร้างสโตร์คาร์บอน 1,500 สาขา
เทสโก้ โลตัสเดินหน้าสร้างสโตร์ลดคาร์บอนไม่หยุด ล่าสุดเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาถนนนวมินทร์ คว้าสโตร์คาร์บอนนูทรัล ชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์

ปากีฯ ร้อนจัดดับแล้วเกือบ 200 ราย
ชาวปากีสถานเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมแล้วอย่างน้อย 191 ราย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก ขณะที่ปัญหาไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้น 

แทบละลาย! นาซาเผยอีก 85 ปี โลกร้อนระอุ ฤดูหนาวไทยอาจมีอุณหภูมิต่ำสุดที่ 35 องศา!
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือนาซา เปิดตัวฐานข้อมูลคาดการณ์อุณหภูมิโลกในอนาคต เผยในปี พ.ศ. 2643 อุณหภูมิหลายประเทศอาจร้อนเกิน 45 องศาเซลเซียส

เฝ้าระวัง!! สภาวะโลกร้อน อาจทำให้ไวรัสอายุ 700 ปีจะกลับมาอีกครั้ง
สถาบันวิจัยระบบเลือดในซานฟรานซิสโก ได้ทำการทดลองนำเชื้อไวรัสจากซากอุจจาระกวางคาริบูเก่ากว่า 700 ปี มาทดสอบประสิทธิภาพการแพร่เชื้อ ด้วยความกังวลที่ว่า เชื้อร้ายเหล่านนั้นอาจฟื้นคืนชีพใหม่จากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก

สะพรึง! จีนปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงจุดสูงสุดในปี′68 เร็วกว่าคาดการณ์ 5 ปี!
งานวิจัย 2 ฉบับของวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน หรือแอลเอสอี มหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์อันดับต้น ๆ ในอังกฤษ เผยว่า สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศจีนจะพุ่งถึงจุดสูงสุดในปี 2568 โดยถือว่าเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ 5 ปี

อินเดียสังเวยคลื่นร้อนอนาถ! เด็ก ๆ หนีร้อนปรอทแตก แห่กระโดดลงเขื่อน ก่อนจมน้ำตาย!
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดเหตุสลด เมื่อเด็กวัยรุ่นอินเดีย 6 รายต้องเสียชีวิตหลังจมน้ำตายเพราะกระโดดเขื่อน เพื่อหวังดับร้อนจากวิกฤตคลื่นร้อนจัด ซี่งล่าสุดผู้เสียชีวิตพุ่งไปกว่า 1,400 คนแล้ว 

ผลวิจัยชี้ สร้างอาคารด้วยไม้ ลดการปล่อย CO2 มากกว่าคอนกรีตและเหล็ก
วารสารวิชาการ Sustainable Forestry ตีพิมพ์ผลการศึกษาครั้งใหม่ ยืนยันว่าการก่อสร้างอาคารด้วยไม้ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ดีกว่าการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างประเภทคอนกรีตและเหล็ก 

"การบินไทย" ใส่ใจอาหารบนฟ้า โชว์คาร์บอนฟุตพรินต์ลดโลกร้อน
"การบินไทย" แสดงเจตนารมณ์ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก  จึงได้คำนวณและเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนฟุตพรินต์ของเมนูอาหารบนเครื่องของสายการบินไทยตั้งแต่ปี 2552 จนถึงตอนนี้มีจำนวนเมนูที่มีสลากคาร์บอนหลายชนิด

เตือน! ภูเขาน้ำแข็ง"พลิกอาจเกิด"สึนามิ"ได้ !
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัสติน เบอร์ตัน ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพของภูเขาน้ำแข็งจากมหาวิทยาลัยเอโมรี กล่าวเตือนถึงอันตรายว่าภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่สามารถพลิกตัว 90 องศาได้ และก่อให้เกิดพลังมากพอที่จะสร้างความเสียหายได้มหาศาลกับพื้นที่ใกล้เคียง

คลื่นความร้อนคร่าชีวิตชาวอินเดียแล้วกว่า 230 ราย
ชาวอินเดียกว่า 230 คน ในรัฐอานธรประเทศและเตลันคานาทางภาคใต้ของอินเดีย เสียชีวิตในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จากอุณหภูมิที่พุ่งสูงเฉียด 50 องศาเซลเซียส 

กรอ.รุกโครงการพัฒนาเครื่องปรับอากาศไทย ลดและเลิก ใช้สารทำความเย็นที่ทำลายบรรยากาศโอโซน
 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศให้ปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีทดแทนที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนและมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกน้อยกว่า โดยใช้สารทำความเย็น HFC-32 หรือ R-32 แทน

ช็อก! น้ำแข็งยักษ์สุดท้ายในแอนตาร์กติกา อาจละลายหมดในไม่กีปี!
งานวิจัยขององค์การนาซ่าเผยว่า ชิ้นส่วนสุดท้ายของชั้นน้ำแข็งขนาดมหึมาในทวีปแอนตาร์กติกา เริ่มอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว และอาจเกิดสลายตัวอย่างสมบูรณ์ภายในเวลาไม่กี่ปี และจะทำให้ระดับน้ำทะเลในอนาคตเพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2556 คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือไอพีซีซี (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

ภาวะโลกร้อนเร่งการสูญพันธุ์
ผลการศึกษาของนักนิเวศวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยคอนเนคทิคัต ในสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้สัตว์และพืชชนิดต่างๆ ราว 1 ใน 6 สูญพันธุ์ไปจากโลก 

คาร์บอนไดออกไซด์′ ทำโลกสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ !!
ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอดินบะระ ประเทศอังกฤษ นำโดย แมทธิว คลาร์กสัน ค้นพบหลักฐานบ่งชี้ถึงต้นเหตุของการสูญพันธุ์ครั้งนั้นเมื่อเร็วๆ นี้

“ข้อตกลงโลกร้อนฉบับใหม่” จะมีรูปแบบทางกฎหมายอย่างไร : สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องคำนึงถึง
“ข้อตกลงโลกร้อนฉบับใหม่” ประเด็นสำคัญหนึ่งที่จะนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพของข้อตกลงฉบับใหม่นี้ คงหนีไม่พ้น “รูปแบบทางกฎหมาย”ของข้อตกลง ซึ่งจะมีผลผูกพันประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

ทุ่มทุนเปลี่ยนโลก โครงการลงทุน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เปลี่ยนเมืองให้ประหยัดพลังงานของนิวยอร์ก
มหานครนิวยอร์กทุ่มทุนสร้างถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการปรับปรุงพัฒนาอาคาร ให้ได้รับการติดตั้งระบบพลังงานเพื่อการประหยัดมากขึ้น 

การมีส่วนร่วมของประชาชน…กุญแจสู่การพัฒนาเมืองสีเขียว
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีความสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อเสริมสร้างแนวทางของการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ แนวทางดังต่อไปนี้

คาร์บอนเป็นศูนย์
โครงการ “CU Carbon Neutral–สิ่งพิมพ์คาร์บอนเป็นศูนย์” เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง รศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ รองอธิการบดีจุฬาฯ ย้ำว่า นอกจากโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย เรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนด้วย

พี่ไทยหนาว! แอนตาร์กติกาว่าร้อนสูงสุด กับอุณหภูมิที่ 15.5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ ประมาณ 15.5 องศาเซลเซียส ฟังดูเหมือนเป็นอุณหภูมิที่หนาวสำหรับประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว แต่อุณหภูมิดังกล่าวถือเป็นอุณหภูมิที่ร้อนมากสำหรับทวีปแอนตาร์กติกา

เผยผลปิดไฟ 1 ชั่วโมงทั่วกรุง ประหยัดไฟฟ้า 1,940 เมกะวัตต์ หรือกว่า 7 ล้านบาท
แถลงผลการดำเนินโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 20.30 - 21.30 น. พบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 1,940 เมกะวัตต์ เคิดเป็นอัตราการลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 7,499,068 บาท

TNT เริ่มระบบชดเชยคาร์บอนบริการขนส่งด่วนไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
เมื่อความต้องการในการขนส่งสินค้าของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เพิ่มขึ้นเช่นทีเอ็นที จึงได้เริ่มใช้ระบบการชดเชยคาร์บอนเท่ากับศูนย์กับบริการขนส่งสินค้าด่วนทุกรูปแบบภายในประเทศเยอรมันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 

ปฏิรูปเมือง...หยุดปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ภาคการเติบโตของเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีปัจจัยหลายอย่างทำให้เมืองซับซ้อนขึ้น อาทิ การเปลี่ยนแปลงของประชากร การใช้พื้นที่อย่างไม่เหมาะสม การพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ

จริงดิ? นาซาเตือน"รัฐแคลิฟอร์เนีย" มีน้ำใช้อีกแค่ปีเดียว
เตือนประชาชนและทางการรัฐแคลิฟอร์เนียว่า รัฐแคลิฟอร์เนียกำลังสูญเสียน้ำสำรองใต้ดินไปเป็นจำนวนมากในทุกๆ ปี ตกราวปีละ 15 ล้านลิตรต่อปีมาตั้งแต่ปี 2011

ชี้ทะเลน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือจะหมดไปในหน้าร้อนอีก20ปี
นักวิทยาศาสตร์สหรัฐที่เฝ้าสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงของขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เผยอัตราการลดลงของทะเลน้ำแข็งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราที่เร่งขึ้น ทำให้คาดได้ว่าขั้วโลกเหนือในฤดูร้อนอีก 20 - 30 ปีข้างหน้าอาจไม่มีน้ำแข็งเหลืออยู่เลย

28มี.ค.ชวนดับไฟ1ชม.ลดโลกร้อน
กทม. เตรียมจัดกิจกรรม 60+ Earth Hour 2015 รณรงค์ปิดไฟที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 ระหว่างเวลา 20.30–21.30 น. ภายใต้แคมเปญ "Change climate change"

ยูเซ็น โลจิสติกส์สร้าง ‘คาร์บอนสมดุล’
การริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพราะตระหนักดีว่าธุรกิจการขนส่งเป็นตัวสร้างคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก โดยเริ่มโครงการในปี ค.ศ. 2007 ซึ่งในปีนี้จะเริ่มวัดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

แอปเปิ้ลฟูจิ ผลไม้ที่จะไม่มีความหวานอีกต่อไป
แอปเปิ้ลฟูจิเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ผลไม้ที่มีหอมหวาน หากแต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ย้อนกลับไปศึกษาข้อมูลในอดีตกลับพบว่า แอปเปิ้ลในอดีตและปัจจุบันมีรสชาติแตกต่างกันมาก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 

ภาพถ่ายนานาชาติ ‘ร้อน’
ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนผ่านอีกครั้ง จากหนาวมาเป็นร้อนมีสีสันของแสงแดด อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณบ่งบอก

เมืองคาร์บอนต่ำ…แนวทางของเมืองในอนาคต
จากการที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต” ของ หน่วยงาน Asian Productivity Organization จึงอยากนำมาเล่าสู่กันฟัง ในประเด็นปัญหาด้านสังคมของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาเมือง “เมืองคาร์บอนต่ำ” (Low Carbon City) 

“VSLS” สารเคมีชนิดใหม่ กำลังทำลายชั้นบรรยากาศโลก
รายงานใหม่ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร “Nature Geoscience” ระบุว่ามีสารเคมีที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยสนธิสัญญาสหประชาชาติที่เรียกว่า  ‘Very Short-lived Substances’ (VSLS) กำลังคุกคามทำลายชั้นโอโซนและมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก

สื่อด้วยภาพ สภาวะโลกร้อนที่คืบคลานเข้ามา
โครงการหนังสือถ่ายภาพของกรีนพืซในสเปน ได้นำเสนอภาพเปรียบเทียบว่าปัญหาสภาวะโลกร้อนนั้นอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โลก

ปุ๋ยเศษอาหาร ZERO WASTE โรงเรียนศรีแสงธรรม
การนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก เป็นการลดปริมาณขยะช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่งโรงเรียนได้ประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนฟรีจึงมีเศษอาหาร ในแต่ละวันก็จะมีนักเรียนแกนนำลดโลกร้อนช่วยกันนำมาหมักกับจุลินทรีย์ไว้ 


NAMA Pledge การแสดงเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
“เจตจำนง การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)”  ซึ่งนับถึงปัจจุบันได้มี ประเทศกำลังพัฒนา จำนวน 55 ประเทศส่งแสดงเจตจำนง 

กทม. ก๊าซคาร์บอนมาก42ล้านตันต่อปี
กรุงเทพฯ เมืองปล่อยก๊าซคาร์บอนมาก42ล้านตันต่อปีติดอันดับเมืองก่อมลพิษ1ใน5ของโลกชวนทุกภาคส่วนร่วมมือลดให้ได้“ปี63”

เป้าหมายโลก 2 องศา เรื่องของโลก ความรับผิดชอบลดก๊าซฯ ของใคร?
มนุษย์เราก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า ก๊าซมีเทนที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ ก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนที่ใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็น ก๊าซเหล่านี้เรียกว่า “ก๊าซเรือนกระจก” 

แผนที่ชั้นน้ำแข็ง3ยุค ช่วยรับมือโลกร้อน
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส วิทยาเขตออสติน สหรัฐอเมริกา จัดทำแผนที่ 3 มิติ ที่แสดงถึงชั้นน้ำแข็งต่างยุคที่ปกคลุมเกาะกรีนแลนด์ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจด้วยสัญญาณเรดาร์ด้วยเครื่องบิน และข้อมูลจากแท่งน้ำแข็งที่ได้จากการขุดเจาะลึกลงไปในชั้นน้ำแข็ง

อย่างนี้ก็มีด้วย!! ภูเขาไฟปลอม เพื่อการต่อกรกับสภาวะโลกร้อน
การรวมตัวของนักคิดจากทั่วโลก ณ กรุงลอน เพื่อหาทางออกสำหรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ก่อเกิดแนวคิดการทำวิศวกรรมโลก ด้วยการสร้างภูเขาไฟปลอมเพื่อสะท้อนรังสีกลับไปยังชั้นบรรยากาศโลก

นักวิทย์ชี้พลังงานฟอซซิลต้องหมดไปในปี2643
รายงานที่ประชุมตัวแทนรัฐบาลและนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชี้ว่าการผลิตพลังงานจากซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์หรือเชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถมของฟอซซิลซากพืชซากสัตว์ ควรหมดไปภายในปี 2643

“Andersen” กระจก LOW-E ลดสภาวะโลกร้อน
ผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างของ Andersen ถือเป็นตัวเลือกแทนการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ผลิตจากกระจกฉนวนประหยัดพลังงาน หรือ Low-E Insulated Glass สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต และอินฟราเรดจากแสงอาทิตย์ไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน 

เศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลการศึกษาพบว่า ในระยะเวลาสิบห้าปีต่อจากนี้ เมืองใหญ่ในโลกจะใช้เงินลงทุนจำนวน9 หมื่นล้านล้านเหรียญสหรัฐในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร และพลังงาน ซึ่งจะเป็นโอกาสในการลงทุนเพื่อ การเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ

บราซิลแล้งจัด หนักที่สุดในรอบ 84 ปี
สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ส่งผลให้เกิดสภาวะแล้งจัดใน 3 รัฐทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีประชากรมากที่สุดของประเทศบราซิล  มีปริมาณฝนตกเพียงไม่ถึง 3 นิ้ว แตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 10.7 นิ้ว

พาณิชย์ช่วยส่งออก รับมือมาตรการสิ่งแวดล้อม
กรมการค้าต่างประเทศจับมือ3อี พัฒนาหลักสูตรให้ความรู้เอสเอ็มอีผู้ส่งออกรับมือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า

วาเลนไทน์นี้ทำไงดี ในเมื่อช็อกโกแลตกำลังจะหมดไป
สำนักข่าววอชิงตันโพสต์ได้รายงานสถิติอัตราการบริโภคช็อกโกแลตที่มีเพิ่มมากขึ้น สวนทางกับการผลิตโกโก้จากทั่วโลก ทำให้เกิดการขาดดุลช็อกโกแลต

รู้ไหม? ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อาจเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลการศึกษาล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นพบว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้อัตราการเกิดในเพศหญิงนั้นมากกว่าเพศชาย เนื่องจากตัวอ่อนของมนุษย์เพศชายนั้นอ่อนไหวต่ออุณหภูมิมากกว่าตัวอ่อนเพศหญิง 

ทีมวิจัยพบแหล่งใหม่ ต้นตอ′อีโบลา′
การควานหาแหล่งบ่มเพาะเชื้ออีโบลายังคงดำเนินต่อไปควบคู่ไปกับการต่อสู้กับการแพร่ระบาดอย่างหนักในแอฟริกาตะวันตก ที่ทำให้ผู้คนติดเชื้อไปแล้วมากกว่า 20,129 ราย และเสียชีวิตไปกว่า 7,879 ราย

อุณหภูมิในฟินแลนด์เพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลก 2 เท่า
อุณหภูมิเฉลี่ยของฟินแลนด์ในทุก 1 ทศวรรษ ตลอดรอบกว่า 160 ปีที่ผ่านมา เพิ่มเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเกือบ 2 เท่า ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบอกเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน

หากไม่อยากจมอยู่ใต้น้ำ ประเทศที่กำลังพัฒนาจำต้องลงทุนมากขึ้น
รายงานระหว่างประเทศระบุว่า ประเทศที่กำลังพัฒนานั้นต้องมีการลงทุนถึง 70-100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทุกๆ ปี มากกว่าประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อการปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปภายในปี 2050

ไทยเป็นเจ้าภาพถกรับมือ′อีโบลา′
เปิดประชุมระดับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่วิชาการอาวุโส จากประเทศในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม เพื่อร่วมกันจัดทำร่างข้อตกลงเชิงนโยบายในการป้องกันโรคอีโบลาในภูมิภาค

นิตยสาร′ไทม์′ เชิดชู ′นักสู้อีโบลา′ เป็นบุคคลแห่งปี 2014
นิตยสาร "ไทม์" ของสหรัฐอเมริกาประกาศให้ บรรดาบุคลากรด้านสาธารณสุขผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในวิกฤตการระบาดของโรคอีโบลาเป็น "บุคคลแห่งปี" 

เก็บข้อมูล"ธารน้ำแข็ง"ทั่วโลก เผยแพร่เพื่อสาธารณประโยชน์
โครงการตรวจวัดสภาพพื้นที่น้ำแข็งโลกจากห้วงอวกาศ หรือ "กลิมส์" ที่ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือนานาชาติในระดับโลก เตรียมเผยแพร่ข้อมูลในฐานข้อมูลของโครงการที่ได้จากการสำรวจวิจัยสภาวะของธารน้ำแข็ง หรือกลาเซียร์ ทั่วโลก

แฉเงินช่วยเหลือโลกร้อน ยังไม่ถึงมือประเทศยากจน
องค์กรอิสระจากอังกฤษ เผยรายงานวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พบว่าราวครึ่งหนึ่งของเงินช่วยเหลือ 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกจัดสรรให้เพียง 10 ประเทศเท่านั้นจากทั้งหมด 135 ประเทศ

นวัตกรรมยอมจำนน ด้วยฟาร์มเก็บเกี่ยวน้ำจากการละลายของอาร์กติก เพื่ออาหารสำหรับกรีนแลนด์
นักเรียนจากสถาบันออกแบบฝรั่งเศส ได้มีแนวคิดที่ใช้ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน มาเป็นการเก็บเกี่ยวน้ำจากการละลาย เพื่อนำไปหล่อเลี้ยงฟาร์มลอยน้ำไฮโดรโปนิกส์

วิกฤตโลกร้อน จนสามารถทำอาหารบนฝาปิดท่อระบายน้ำได้
ในปีที่ผ่านมา ประเทศจีนถือได้ว่าเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนครั้งประวัติศาสตร์ จนสามารถทำอาหารด้วยพลังงานจากสภาพอากาศอันร้อนระอุ

"เวิลด์แบงก์"เตือนปัญหาโลกร้อนขวางทางขจัดความยากจน
ด้วยผลกระทบจากภาวะโลกร้อนของธนาคารโลก ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ระบุเตือนว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก อาจทำลายความพยายามที่จะขจัดปัญหาความยากจนสุดขีดที่เกิดขึ้นทั่วโลกให้หมดสิ้นไปได้

ฝนกรดทำให้ทะเลสาบในแคนาดากลายเป็นวุ้น
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้เปิดเผยงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ฝนกรดนั้นก่อให้เกิดวุ้นในทะเลสาบ ทำลายระดับแคลเซียมในน้ำและระบบนิเวศ

“Olivine” หินสีเขียว กุญแจสำคัญที่อาจต่อกรกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้
นักธรณีวิทยาเชื่อว่า หินสีเขียวที่ชื่อว่า  “Olivine”  มีคุณสมบัติในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถนำมาต่อกรกับภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ZERO CARBON
ได้มีการประกาศพันธกิจระหว่างสมาชิก 124 องค์กร ในการวางนโยบายเรื่องของการสร้างสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน ภายในปี 2050 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสุทธิเป็นศูนย์ (Zero Carbon)

ยอดตายเหยื่อไวรัสอีโบลาผ่านหลัก 5,000 ศพ
จำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาตั้งแต่เดือนมี.ค. เป็นต้นมา เพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 5,160 ศพแล้ว จากจำนวนผู้ป่วยสะสมกว่า 14,000 คน

การปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการขับเคลื่อนของท้องถิ่น
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบัน พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความรุนแรงและมีความถี่ในการเกิดขึ้น เช่น กรณีอุทกภัยที่ประสบในหลายประเทศในหลายภูมิภาคของโลก 

บริษัทที่คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศ นำมาซื้อผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น
CDP องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรสากล เปิดเผยว่าองค์กรที่คำนึงถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น  

ช็อกโลก!! การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเชื่อมโยงกับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น
ตามการศึกษาจากสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ ด้วย 55 ผลการวิจัยพบว่า มีการเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความรุนแรงของมนุษย์ 

ออสซีพบวัคซีนต้านโรคมรณะในหมีโคอาลา
นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียประสบความสำเร็จค้นพบวัคซีนต้านเชื้อคลาไมเดียในหมีโคอาลา ซึ่งจะช่วยชะลอการเสียชีวิตของหมีโคอาลา

ตะลึง แคลิฟอร์เนียวิกฤต"แล้งจัด"สามปีติดต่อ ดินในเขื่อนถึงกับแยกตัว ผู้ว่าสั่งปชช.ลดใช้น้ำ"
ภาวะแล้งจัดในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐได้เกิดขึ้นต่อเนื่องมากว่า 3 ปีแล้ว และได้ส่งผลให้ดินในเขื่อน"อัลมาเด็น"ถึงกับแยกร้าว โดยคาดว่าสถานการณ์จะไม่ดีขึ้น แม้ว่าปรากฎการณ์"เอล นิลโญ่"

เดินหน้าฉลากคาร์บอนสินค้าข้าว
จากการทำการศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์เกษตร ชนิดข้าวขาวดอกมะลิ 105 อ.สระใคร จ.หนองคาย เพื่อออกฉลากฯ พบว่าประสบความสำเร็จและสามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลวัฏจักรคาร์บอนในสินค้าข้าวของจังหวัดหนองคายได้

คาร์บอนฟุตพรินท์ โอกาสสร้างรายได้โรงแรม
พิธีสารเกียวโต ได้กำหนดพันธกรณีให้ประเทศภาคีสมาชิกที่เป็นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม ต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำกว่าปริมาณการปล่อยในปี พ.ศ. 2533 (1990) ประมาณร้อยละ 5

เฟซบุ๊คเปิดบริการเช็คความปลอดภัยหากเจอภัยพิบัติ
เฟซบุ๊คเปิดบริการล่าสุดให้เจ้าของบัญชียืนยันตัวเองว่ายังปลอดภัยดีหรือไม่ หากอยู่ในพื้นที่กำลังประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

"หมอรัชตะ" กำชับมาตรการ5ด้านยับยั้ง"อีโบลา"ครม.มีมติให้ส่งอุปกรณ์การแพทย์ช่วย
รมว.สาธารณะสุข กำหนดมาตรการ 5 ด้านยับยั้ง "อีโบลา" เผยครม.มีมติให้ส่งอุปกรณ์การแพทย์-จับมือสภากาชาดไทย ระดมเงินส่งช่วย 5 ประเทศแอฟริกาตะวันตก

ก๊าซคาร์บอนในมหาสมุทร นำซึ่งผลกระทบเศรษฐกิจถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
สภาพความเป็นกรดที่เพิ่มขึ้นในมหาสมุทรของโลกนั้น เป็นที่มาของประมาณการค่าใช้ทางเศรษฐกิจของโลกที่สูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2100 ตามรายงานจาก 30 ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกภายในงานประชุมว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติ  

อนามัยโลกชี้อีโบลากำลังกลืนกินแอฟริกาตะวันตก
องค์การอนามัยโลกเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน 3 ประเทศแถบตะวันตกของแอฟริกาอยู่ในขั้นวิกฤติ เนื่องจากเชื้อแพร่กระจายปกคลุมทุกพื้นที่ในเมืองหลวงของทั้งไลบีเรีย กินี และเซียร์ราลีโอนแล้ว

ผ้าไหมคูลโหมด...ปลอดภัยต่อผู้บริโภค - เกษตรนวัตกรรม
กรมหม่อนไหม ได้จัดทำโครงการวิจัยผ้าไหมลดโลกร้อน หรือผ้าคูลโหมด (Cool Mode) โดยใช้เทคโนโลยีพิเศษในการผลิตเส้นไหมและการทอเพื่อปรับโครงสร้างผ้าให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานผ้าคูลโหมด

ชอบไหม? ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะยาวนานขึ้น เพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฤดูใบไม้ร่วงที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนสีของใบไม้แสนสวยงามอาจยินดีถ้าฤดูนี้นั้นจะยาวนานขึ้น  แต่หากรู้ถึงเหตุที่มาเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะยังเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่ไหม?

โปสการ์ดจากอนาคต ภาพสะท้อนผลกระทบการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
ศิลปินชาวอังกฤษได้จัดทำโครงการที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดกับกรุงลอนดอนในอนาคต 

การพัฒนานวัตกรรมแนวคิดใหม่ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อรับมือกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วันที่ 24 กันยายน 57 กรุงเทพฯ – RECOFTC – ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าและกรมป่าไม้ร่วมกันจัดงานเสวนาพิเศษ ดร. สมศักดิ์ สุขวงศ์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – แนวคิดใหม่จะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คาดผู้ป่วยอีโบลาทะลุผ่าน 1 ล้านรายภายในเดือนม.ค.ปีหน้า
เตือนจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลา อาจพุ่งสูงถึง 1 ล้าน 4 แสนคน ภายในปลายเดือนม.ค.ปีหน้า และ 21,000 คนภายใน 6 สัปดาห์นี้ หากไม่มีมาตรการควบคุมที่ดี

โลกเปลี่ยนแปลง... โรคร้ายคุกคาม
คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวถึง การเกิดการระบาดของโรคร้ายที่รุนแรง และแพร่กระจายอย่าง รวดเร็วมีอันตราย ล่าสุดเกิดเชื้อไวรัสอันตรายที่ทำให้โลกตกใจ ขึ้นมาอีกครั้ง นั่นคือ “เชื้อไวรัส อีโบลา” 


ทันท่วงที สำนักสิ่งแวดล้อมของสหราชอาณาจักร สร้างพื้นที่ชุ่มน้ำรองรับภัยน้ำท่วมแล้ว
หลังจากปัญหาอุทกภัยน้ำในสหราชอาณาจักรช่วงต้นปีที่ผ่านมา สำนักงานสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์ไวล์ดโฟว์ลแอนด์เวทแลนด์ส์ทรัสต์ สร้างพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อรองรับกับปัญหาน้ำท่วม 

หวั่นเอลนินโญ ทำให้น้ำน้อย กระทบแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยปกติการส่งน้ำให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปีของลุ่มเจ้าพระยาจะปล่อยน้ำตามแผนที่วางไว้โดยไม่ต้องจัดรอบเวรใช้น้ำ แต่ในปีนี้ต้องประชุมชี้แจงเกษตรกรและผู้นำชุมชนให้แบ่งปันการใช้น้ำโดยดูจากพื้นที่การเพาะปลูกเป็นหลัก

ไตรมาสปี 2014 เป็นช่วงอากาศร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จาก 2 สำนักด้วยกันระบุว่า ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโลกนั้นร้อนระอุที่สุดเท่าที่เคยมีมาในยุค 

20 ภาพ หลักฐานบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อโลก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผู้คนไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลที่แปรเปลี่ยน อุณหภูมิและน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นเรื่องห่างไกลหากแต่ 20 ภาพดังต่อไปนี้จะพิสูจน์ให้มนุษย์ได้เห็นว่าสิ่งใดกำลังเกิดขึ้น

“Lilypad” เมืองลี้ภัยลอยได้ หากภาวะโลกร้อนทำให้น้ำท่วมโลก
สถาบันสถาปัตยกรรม “Vincent Callebaut” ได้ออกแบบ “Lilypad” เมืองลี้ภัยลอยน้ำได้ หากโลกร้อนจนน้ำแข็งละลายท่วมโลก 

งานวิจัยเปลี่ยนโลก หลังคาสีขาวให้ประสิทธิภาพต่อต้านโลกร้อนมากกว่าหลังคาสีเขียวถึง 3 เท่า
เรารู้กันดีอยู่ว่าหลังคาสีเขียวนั้นให้คุณประโยชน์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฉนวนกันความร้อน ชะลอแรงน้ำฝน ให้ความเย็นเป็นที่มาของค่าไฟฟ้าที่ลดลง และเพิ่มก๊าซออกซิเจนให้กับโลกของเรา

โรงงานนำร่องเพื่อการแปลงคาร์บอนเป็นอิฐแห่งแรกของโลก
สุดยอดความพยายามกว่า 6 ปี ของหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล บริษัทเคมีออริก้าและกลุ่มกรีนแม็ก ที่ได้ร่วมสร้างปรากฏการณ์โรงงานเปลี่ยนโลก ที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกบนชั้นบรรยากาศได้

กลยุทธ์ระยะสั้น การใช้ก๊าซธรรมชาติต้องเพิ่มขึ้นสูงสุดให้ได้ก่อนปี 2030 เพื่อคงความเสถียรภาพของสภาพภูมิอากาศไว้ได้
รายงานจากศูนย์เพื่อความก้าวหน้าอเมริกันได้กล่าวว่า การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าต้องเพิ่มขึ้นขั้นสูงสุดก่อนปี 2030 เพื่อความเสถียรของสภาพภูมิอากาศ 

ภาวะภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดการตายในหมู่ปลาแซลมอน
ปลาจำนวนมากในแม่น้ำแซลมอนของแคลิฟอร์เนียได้ตายลงเนื่องจากปริมาณการไหลของน้ำต่ำลง และอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นกว่าปกติ 

ทานมังสวิรัติช่วยให้อายุยืนถึงร้อยละ 20 อีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อน
ผักและผลไมที่สะอาดปราศจากสารเคมีนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพ หากแต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย 

“Energy Duck” พลังงานลูกผสมแสงอาทิตย์และน้ำ กระตุ้นการรับรู้การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
“Energy Duck” การออกแบบเครื่องกำเนิดพลังงาน เพื่อกระตุ้นการรับรู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านบริบทสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาโลกร้อน
เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาโลกร้อน คาดภายใน 3 ปี ดำเนินการครอบคลุมทุกหน่วยงานพร้อมเผยผลดำเนินการได้ วางเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอน 20% ทั้งองค์กรในปี 2020 

การค้นพบยีนในต้นไม้ที่สามารถนำไปสู่พันธุวิศวกรรมเพื่อการต่อการกับสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  การพัฒนาเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอาจเป็นอีกวิธีหนึ่งในการตั้งรับกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

ใจป้ำ!! นักฟิสิกส์ทุ่มเงิน $10,000 ให้ผู้ที่หักล้างหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้
นักฟิสิกส์ชาวเท็กซัสจึงใจป้ำควักเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับผู้ชนะที่สามารถหักล้างหลักการทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

จับตา ประเทศฟินแลนด์วางกฎหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 80% ภายในปี 2050
รายงานจากธุรกิจสีเขียวจึงได้ให้เหตุผลหลายประการว่า นโยบายการพัฒนานี้ควรได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ภาพจำลองน้ำท่วมโลก จากระดับน้ำทะเลที่อาจสูงขึ้น
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน CarbonStory หรือกองทุนเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรการตลาด BDDO ได้จัดทำเว็บไซต์จำลองหากโลกต้องจมอยู่ใต้น้ำ จากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น

6 ภาพถ่ายสะท้อนปัญหาภาวะโลกร้อนจากทั่วทุกมุมโลก
ภาวะโลกร้อนอาจดูเป็นเรื่องไกลตัวที่ยากจะสัมผัส แต่แท้ที่จริงมันอาจเป็นปัญหาที่มองไม่เห็น งานนิทรรศการการแข่งขันทางด้านภาพถ่ายสิ่งแวดล้อมประจำปี 2014 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 


4 ทูตชื่อดัง เชิญร่วมท้าทายในโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก
องค์การสหประชาชาติ (UN)มาพร้อมกับโครงการรณรงค์ ผ่านทูตชื่อดัง 4 คน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น โดยโครงการนั้นเรียกร้องให้บุคคลและองค์กร เข้าร่วมลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


ไฟป่ายังลุกลาม จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในเมืองซานดีเอโก้
ด้วยสภาพอากาศอันแห้งแล้งและพายุที่รุนแรง ก่อการปะทุเป็นไฟป่าเผาผลาญพื้นที่จนคุกคามโรงงานนิวเคลียร์และผู้คนนับพันชีวิต จากเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในเมืองซานดีเอโกวันอังคารที่ผ่านมา สถานการณ์นั้นยังคงเลวร้ายลงเรื่อยๆ


ไขปริศนาเหตุใดแอนตาร์กติกถึงเย็น ในขณะที่ออสเตรเลียนั้นแห้งแล้งมาก
การวิจัยใหม่ได้อธิบายถึงเหตุผลที่ว่า ทำไมสภาพอุณหภูมิแอนตาร์กติกถึงยังคงเย็นแตกต่างจากทวีปอื่น ในขณะที่ทางตอนใต้ของออสเตรเลียนั้นถูกบันทึกไว้ว่ามีความแห้งแล้งมากขึ้นคณะวิจัยม.เกษตรฯ ลดความร้อนภายในอาคาร กับงานวิจัย Green Roof Mat และ แผงบังแดดไม้เลื้อย
เมื่อพูดถึง ภาวะโลกร้อน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันโลกเราได้รับผลกระทบเต็ม ๆ สังเกตได้จากอากาศที่ร้อนผิดปกติ จึงทำให้ทางหน่วยงานต่าง ๆ พยายามหาวิธีการเพื่อทำให้โลกเราเย็นขึ้น


ฟาร์มใต้ดินรักษ์โลก ณ กรุงลอนดอน
กรุงลอนดอน  เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป แถมยังเป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม


แบคทีเรียลดการรั่วไหลของก๊าซเสียได้
การวิจัยใหม่ค้นพบว่า แบคทีเรียสามารถซึมซับก๊าซธรรมชาติที่เกิดจากการรั่วไหลโดยน้ำมือมนุษย์ก่อนปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ และเป็นที่มาของภาวะโลกร้อนEco Living บ้านประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน
ประเทศไทยนั้นอยู่ในพื้นที่เขตร้อน และภาวะโลกร้อนในปัจจุบันอาจเพิ่มอุณหภูมิมากยิ่งขึ้นไปอีก การใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อลดอุณหภูมิอาจเป็นทางออกที่ง่ายและรวดเร็ว แต่การวางโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาจเป็นการลงทุนที่เป็นทางออกระยะยาว90 บริษัทผลิตพลังงาน ที่มาของ 2 ใน 3 ของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์
การวิจัยจากสถาบันรับผิดชอบต่อสภาพภูมิอากาศ( Climate Accountability Institute) ออกรายงานว่า มี 90 บริษัทเป็นที่มาของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจพลังงานที่ไม่สะอาด


“The Cultures of Climate Change” วิชาเพื่อการเรียนรู้สภาพภูมิอากาศผ่านงานศิลปะ
มหาวิทยาลัยออริกอนในรัฐยูจีนของสหรัฐอเมริกานำงานศิลปะ อาทิ ภาพยนตร์ นวนิยาย  บทกวี  ภาพถ่าย ฯลฯ  มาเป็นสื่อการเรียนรู้การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศในชั้นเรียนวิชา “The Cultures of Climate Change”


"ประติมากรรมคนถูกกลืนสะท้อนถึงภาวะโลกร้อน"
ประติมากรรมฉลาดในเบอร์ลิน นั้นต้องการสื่อสารถึงระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบสำคัญของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การปฏิเสธมาตรการต่างๆ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


“SuralArk” เรือโนอาร์เพื่อการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เรือโนอาร์ในปี 2014 จะไม่ได้พบเห็นเพียงในโรงภาพยนตร์เท่านั้น แต่มันกำลังจะแล่นมาถึง สวนประติมากรรมโสกราตีส ให้ได้ยลโฉมกันในนาม " SuralArk " 


ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด วิธีการต่อกรกับภาวะโลกร้อนของผีเสื้อ
สายพันธ์ผีเสื้อนั้นมีประชากรที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการสูญเสียที่อยู่อาศัย อาจนำมาซึ่งการสูญพันธุ์  แต่ไม่ใช่กับผีเสื้อสายพันธุ์ Quino checkerspot

ประติมากรรมมนุษย์น้ำแข็งกำลังละลาย ศิลปะที่สะท้อนภาวะโลกร้อน
โครงการรณรงค์เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงเบอร์ลิน โดยศิลปินชาวบราซิล  เนเล อเซวาโด  นั้นเป็นสุดยอดความความคิดสร้างสรรค์และการเสียดสีสังคม


โอลิมปิก เกมกีฬาที่ต้องแข่งขันกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
เวลาอาจกำลังวิ่งห่างออกไปสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในฤดูหนาว ตามบทความของนักวิจัยได้ วิเคราะห์สองตัวชี้วัดสภาพภูมิอากาศ  ได้แก่ อุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า 0 ° C และความลึกของหิมะสูงกว่า 30 ซม.


น้ำทะเล ที่มาของก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก
น้ำทะเลได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งที่มาสำคัญของก๊าซมีเทน (CH4) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) ออกสู่บรรยากาศ การศึกษานี้มาจากนักศึกษาสองคนของมหาวิทยาลัยลิงโคปิง ประเทศสวีเดน


เฝ้าระวัง ภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อนจะโจมตีเอเชียครั้งรุนแรง
ภัยน้ำท่วม ความอดอยาก และระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น จะทำให้ประชากรหลายร้อยล้านคนในเอเชียอยู่บนความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยพิบัติในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดในโลกทำเนียบขาว เปิดเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากทุกหน่วยงานของรัฐเพื่อต่อกรกับภาวะโลกร้อน
นับเป็นความพยายามอีกด้านที่สำคัญที่จะช่วยให้ชาวอเมริกันนั้นเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะโลกร้อน ด้วยการเปิดเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานของรัฐ สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้นำท้องถิ่นภาวะโลกร้อน ทำให้เก็บเกี่ยวข้าวได้น้อยลงร้อยละ 2 ในแต่ละปี
สิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้น ถ้าพื้นที่ใดมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 5 องศาเซลเซียส การเก็บเกี่ยวข้าวสาลีและข้าวโพดจะลดลงต่ำถึงร้อยละ 40เมนูสุดฮิต Guacamole และโค้กเป็นเหยื่อล่าสุดของโลกร้อน
Chipotle ร้านอาหารแม็กซิกัน ได้ประกาศว่าอาจหยุดบริการเครื่องว่างยอดนิยมของอเมริกา หรือเมนูที่เรียกว่ากัวคาโมเล่  (Guacamole/ Avocado Dip) ในพื้นที่แห้งแล้งถ้าผู้จัดจำหน่ายใช้สภาพภูมิอากาศมาเป็นเหตุผลในการขึ้นราคาอะโวคาโด4 ก๊าซทำลายโอโซนถูกพบในชั้นบรรยากาศ
ผลการวิจัยจาก University of East Anglia (UEA) แสดงให้เห็นว่า มากกว่า 74,000 เมตริกตัน ของสาร Chlorofluorocarbons  (CFC) 3 ตัว และ 1 สารของ Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) ถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอากาศเย็น! พายุหิมะ!! หรือสภาวะโลกร้อนกำลังจะหมดไป?
ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้หลายคนคงสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำลง เช่นช่วงปลายปีที่แล้วภูมิอากาศในประเทศไทยมีช่วงฤดูหนาวเย็นยาวนานกว่าในปีก่อนๆ หรือในช่วงที่ผ่านมาฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับพายุหิมะ


นักวิทย์มะกันเตือนภัยโลกร้อน อุณหภูมิทวีปอาร์กติกสูงสุดรอบ 44,000 ปี
คณะนักวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด โบลเดอร์ เผยผลการศึกษาล่าสุด ระบุว่า อากาศบริเวณทวีปอาร์กติก ทางตะวันออกของแคนาดา เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา


นักวิทย์ไอโอวาชี้ ‘โลกร้อน’ กระทบการเพาะปลูก
การประชุมว่าด้วยหัวข้อ “การศึกษาภูมิอากาศวิทยา” ที่รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา เมื่อกลางเดือนต.ค. ที่ผ่านมา จากการเข้าร่วมของบรรดานักวิทยาศาสตร์กว่า 150 ราย จาก 36 มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำทั่วทั้งรัฐ


รายงานสหประชาชาติชี้ มนุษย์มี่เอี่ยวโลกร้อนมากที่สุด
คณะกรรมการสหประชาชาติ (UN) เผยผลการศึกษาฉบับล่าสุด ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมานี้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาอากาศ โดยรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ


ถังใส่นำแข็งหมีขั้วโลก
ถังใส่นํ้าแข็งหมีขั้วโลกเป็นไอเดียออกแบบของคนไทย โดยออกแบบถังใส่นํ้าแข็งให้มี 2 ชั้นภายใน ซึ่งชั้นด้านในจะเจาะรูไว้เพื่อให้นํ้าที่ละลายไหลออกมาเมื่อนํ้าไหลลงมาในปริมาณที่เยอะพอก็จะทำให้หมีขั้วโลกที่อยู่ด้านในอีกชั้นลอยขึ้น

ป่าไม้แนวตั้งที่มิลาน
ตึกสูง 27 ชั้น ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ออกแบบโดยสถาปนิกอดีตบรรณาธิการนิตยสาร Design and Architecture ด้วยแนวคิด Go Green Concept ตึกนี้ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้จำนวนมาก

ฟิลิปปินส์ เปลี่ยนพลังงานขยะเป็นแหล่งพลังงานสะอาด
การย่อยสลายขยะนั้นทำให้เกิดก๊าซมีเทน หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่าเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน กองขยะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์


ไร่องุ่นเมืองน้ำหอมเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นยาสีฟัน
     เหมือนอย่างไร่องุ่นทั่วโลกที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระหว่างกระบวนการผลิตไวน์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าวไร่องุ่นแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสมีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไร่องุ่นของตนเอง


นักวิจัยพบยุคจักรวรรดิโรมัน-ราชวงศ์ฮั่นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ผลการวิจัยพบว่ายุคที่จักรวรรดิโรมันและราชวงศ์ฮั่นเจริญรุ่งเรืองนับเป็นช่วงเวลาที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมาก ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวขัดแย้งกับแนวคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์กำเนิดขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ.1800..


ภาวะโลกร้อนกับขยะทำลายยาก

ขยะทำลายยากคือ ขยะที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายหลายร้อยปี กว่าจะกลายเป็นฟอสซิล และหนึ่งในขยะประเภทนั้นก็คือ “ถุงพลาสติก”  ด้วยการผลิตที่จะต้องสิ้นเปลืองพลังงานแล้ว ยังสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม...


กว่า 3 ใน 4 ของผู้นำท้องถิ่นญี่ปุ่นผุดแผนปฏิบัติการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น เปิดเผยผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ ผลการสำรวจข้อมูลระบุว่าผู้นำท้องถิ่นประมาณ 77 เปอร์เซ็นต์ ได้ร่างแผนการบริหารถ้องถิ่น...


ลดโลกร้อนด้วยธรรมะ

“ถ้ามีความเข้าใจเป็นพื้นฐานแห่งความสำนึกร่วมกัน เราก็จะตื่นจากอวิชาได้ เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้โลกร้อนก็ต้องแก้ใจของทุกคน”...


ผลพวงจากปรากฏการณ์โลกร้อน
นักวิจัยชี้ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศสุดโต่งนับเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับกับมนุษยชาติมายาวนาน ทั้งนี้ก็เพราะการกระทำของมนุษย์ ขณะที่ผลการวิจัยพบว่าปรากฏการณ์โลกร้อนทำให้ภัยพิบัติจากคลื่นความร้อนทวีความรุนแรงเป็น 20 เท่า นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบว่ามนุษย์เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ ...

ปรากฏการณ์โลกร้อนทำให้สภาพอากาศแปรปรวนยิ่งขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศระบุว่าปรากฏการณ์โลกร้อนส่งผลให้สภาพอากาศในประเทศนิวซีแลนด์และหลายๆประเทศแย่ลง ภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์คลื่นความร้อนในประเทศรัสเซีย เหตุการณ์น้ำท่วมในปากีสถาน จีน อินเดีย และในรัฐควีนส์แลนด์ ตลอดจนเหตุการณ์ภัยแล้งในบราซิล ...

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการบริหารความเสี่ยง
สภาวิจัยแห่งชาติแนะนานาประเทศเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเหตุการณ์ลมฟ้าอากาศสุดโต่ง เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุทอร์นาโด พร้อมย้ำถึงเวลาแล้วที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพิจารณาการคุกคามของปรากฏการณ์โลกร้อน ตลอดจนพิจารณาวิธีการ ...

เมืองผู้ดีหวั่นโลกร้อนเตรียมมอบอุปกรณ์ทำป้ายประชาสัมพันธ์มือสองแก่ดินแดนมหัศจรรย์แห่งอเมริกาใต้หลังขานรับเป็นเจ้าภาพบอลโลก
เป็นที่รู้กันทั่วโลกว่ากรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนประจำปี ค.ศ. 2012 ในขณะที่เจ้าหน้าที่ภายในกรุงลอนดอนต้องใช้งบประมาณในการซื้อไวนิล และอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวนมาก ...

“คลินตัน”กระตุ้นให้ทั่วโลกใส่ใจปัญหาโลกร้อนมากกว่านี้
นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระกรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ประกาศเรียกร้องให้ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสนใจและหาทางแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศให้มากกว่านี้ ระหว่างที่ไปเยือนประเทศสวีเดน นางคลินตัน ได้กล่าวระหว่างที่เข้าพบเจ้าหน้าที่ ...

“ปรากฏการณ์โลกร้อน” ใครได้ ใครเสีย
ประเทศสเปนอาจประสบกับภัยแล้งอย่างรุนแรง และพื้นที่ทำการเพาะปลูกทั้งหมดของประเทศอาจเกิดความเสื่อมโทรม ขณะเดียวกันอินเดียมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเกือบ 3 เท่า ส่วนประชากรชาวอียิปต์อาจจะประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำ ส่วนเกษตรกรชาวอังกฤษสามารถทำการเพาะปลูก ...

ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขอนามัย
นอกจากปรากฏการณ์โลกร้อนจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น และก่อให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น ปรากฏการณ์เอล นีโญ และคลื่นสึนามิ แล้ว นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์โลกร้อนยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ...

หลายคนเชื่อมโยงลมฟ้าอากาศสุดโต่งกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
แม้นักวิทยาศาสตร์อาจจะไม่แน่ใจที่จะเชื่อมโยงเหตุการณ์ลมฟ้าอากาศสุดโต่งที่เกิดขึ้นในปีนี้กับภาวะโลกร้อน แต่ดูเหมือนว่าประชาชนกลับเชื่อเช่นนั้น ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิอบอุ่นผิดปกติในปีนี้  ฤดูร้อนที่ร้อนสุดๆในปีที่ผ่านมา ตลอดจนภัยพิบัติที่มีอิทธิพลมา ...

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการของมนุษย์
บรรดานักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ อาทิ น้ำมันดิบ แก๊ส รวมไปถึงถ่านหิน นักธรณีวิทยาทราบดีว่าสิ่งแวดล้อมมีการ ...


ผลการวิจัยชี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อป่าชายเลน
งานวิจัยชิ้นล่าสุดเปิดเผยว่าป่าชายเลนซันดาร์บันส์ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกตั้งอยู่บริเวณปากน้ำซันดาร์บันส์ รัฐเบงกอลตะวันตกประเทศอินเดีย กำลังตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ หลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งานวิจัยชิ้นนี้มีชื่อว่า “Living with Changing Climate: Indian Sundarbans” ...

ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน
ผลการวิจัยพบการปลูกอ้อยมีส่วนช่วยให้อุณหภูมิอากาศลดลง มีบทบาทในการหยุดโลกร้อน อ้างจากผลการวิจัย โดยนักวิจัยจากสถาบันคาเนกี แผนกสิ่งแวดล้อม อ้อยสะท้อนกลับแสงแดดไปยังชั้นบรรยากาศ และลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ ด้วยการคายน้ำ นักวิจัยใช้ข้อมูลรูปถ่ายจาก ...


สื่อเมืองผู้ดีรายงาน ไดเอ็ตช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้

สื่อในประเทศอังกฤษได้รายงานว่า หากประชาชนทุกคนหันมาเน้นบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจำนวนมาก จากปริมาณการผลิต การประกอบอาหารและการขนส่งที่ลดลง จากการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบริษัทผลิตอาหาร 61 แห่งช่วยให้ ศาสตราจารย์ Nick Hewitt แห่งมหาวิทยาลัย Lancaster และ Mike Berners-Lee ผู้เขียนรายงานนี้ พบว่า...

สภาเมืองแอลเอผนึกกำลัง Bike Nation ดำเนินโครงการจักรยานสาธารณะเพื่อประชาชน

Antonio Villaraigosa นายกเทศมนตรีเมือง ลอส แองเจลิส ประกาศว่าเจ้าหน้าที่ของเมืองมีแผนที่จะร่วมมือกับมูลนิธิ Bike Nation มูลนิธิรณรงค์ขี่จักรยานในเมืองลอส แองเจลิส ในการวางโครงการสรรหาจักรยานสาธารณะไว้ให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวได้ใช้จำนวน 4 พันคัน เพื่อเป็นการลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนน โดยที่จักรยานจำนวน 400 คันแรกจะมีให้บริการภายในปลายปีนี้ ...


ไดโนเสาร์…ตัวการก่อโลกร้อน

นักวิจัยระบุว่า แก๊สในกระเพาะอาหารของไดโนเสาร์ขนาดใหญ่อาจเป็นสาเหตุทำให้โลกร้อน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้คำนวณแก๊สมีเทนที่ปล่อยออกมาจากไดโนเสาร์ซอโรพอด รวมถึงไดโนเสาร์บรอนโตซอรัส และคาดว่าประชากรไดโนเสาร์ทั้งหมดปล่อยแก๊สมีเทนสูงถึง 520 ล้านตันต่อปี ซึ่งแก๊สดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเมื่อ 150 ล้านปีที่แล้ว ...

40 วิธีลดภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนทั้งโลก หากทุกคนใส่ใจกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง แม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยที่เราทำกันอยู่ทุกวัน ก็อาจลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างได้ เราจึงมีวิธีลดภาวะโลกร้อนในแบบที่คุณทำตามได้ในชีวิตประจำวันมาแชร์กัน ...


สาเหตุภาวะโลกร้อน

สาเหตุภาวะโลกร้อน มีอยู่หลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน หนึ่งในนั้นคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปล่อยมลพิษได้หลากหลายวิธีที่ส่งผลเสียต่อโลกค่อนข้างมาก ...

ผลกระทบรองจากภาวะโลกร้อน

นอกจากปัญหาภาวะโลกร้อนจะก่อให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่แล้ว ยังมีผลกระทบอีกส่วนหนึ่งที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยตรง ในอดีต มนุษย์เคยหวังว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้น จะทำให้พวกเขาได้รับผลผลิตจากการเกษตรมากขึ้น ...

ผลกระทบหลักของภาวะโลกร้อน

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นสามารถระบุได้น้อยกว่าสาเหตุของมัน แต่ก็ทำให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงได้ เช่น ระดับน้ำในมหาสมุทรที่สูงขึ้น ธารน้ำเข็งละลาย และการหดตัวลงของ ...

เยอรมนียืนยัน ภาวะโลกร้อนไม่ได้ลดลงแถมเพิ่มขึ้น!!

คณะนักวิจัยในเยอรมนีได้ออกมาเผยว่า ภาวะโลกร้อนที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีวี่แววว่าจะลดระดับลงและยังมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้นภายในเวลาไม่นานนี้อีกด้วย จากผลการวิจัยล่าสุดที่เป็นการ ...

เนเธอร์แลนด์พบข้อผิดพลาดในรายงานโลกร้อน “ไอพีซีซี”

องค์กรสิ่งแวดล้อมเนเธอร์แลนด์พบข้อผิดพลาดในงานรายงาน “ไอพีซีซี” และกระตุ้นให้ระมัดระวังมากกว่านี้ แต่ความผิดพลาดดังกล่าวไม่แย้งต่อข้อสรุปว่า ภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์นั้นกำลังเกิดขึ้นจริง และกำลังคุกคามสิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนนับล้าน...

ความหมายภาวะโลกร้อนคืออะไร

ความหมายภาวะโลกร้อนคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนผิวโลกที่ผิดธรรมชาติในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหลักคือ ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากการเผาผลาญพลังงานฟอสซิล อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นโลกสูงขึ้นจาก ... 

 


 


 

TTF International Co.,Ltd
200/7-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand. Tel : (+66) 27172477  Fax : (+66) 2717-2466
www.ttfintl.com

Exposition

BUS & TRUCK EXPO

ARCHITECT EXPO

งานสถาปนิก 59Publication & Website

www.buildernews.in.th

www.busandtruckmedia.com

www.energysavingmedia.com

www.hotgolfclub.com

www.builderclick.com

Copyright © 2014 All rights reserved. TTF International  Co.,Ltd.