หน้าหลัก 
 ข่าวสาร 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Event Calendar
 บทความพิเศษ 
กฎหมายพลังงาน
บริหารจัดการพลังงาน
ISO 50001
ข่าวสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการขยะ
สถิติพลังงาน
ภาวะโลกร้อน
แอพพลิเคชั่นรักษ์โลก
 พลังงานทดแทน 
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม
พลังงานไบโอ
พลังงานน้ำ
พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
พลังงานคลื่น
พลังงานใต้พิภพ
 สินค้ารักษ์โลก 
นวัตกรรม
 เทคนิคการประหยัด 
วิธีประหยัดพลังงาน
 นิตยสารพลังงาน 
ฉบับล่าสุด
ฉบับย้อนหลัง
E-Newsletter ฉบับย้อนหลัง
 ติดต่อเรา 
เกี่ยวกับเรา
สนใจโฆษณา
สมัครงาน
Energy Call
หมวดพลังงาน
หมวดอุตสาหกรรม
หมวดวิศวกรรม
หมวดยานยนต์
หมวดสิ่งแวดล้อม
หมวดทั่วไป
 

   

โดย Energy Saving วันที่ 1 สิงหาคม 2554

วงษ์พาณิชย์ รีไซเคิลขยะ...การันตี! หลากเวที หลายรางวัล

หากย้อนไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วหลายคนอาจมองว่าขยะเป็นสิ่งไร้ค่า ซึ่งขยะนั้นนอกจากจะสามารถนำมารีไซเคิลแปลเป็นเงินแล้ว ปัจจุบันยังสามารถนำมาแปลเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อีก และการรีไซเคิลขยะนั้นเป็นธุรกิจที่ดูจะมีคุณค่าอย่างมหาศาลในปัจจุบันซึ่งสังเกตได้จากมีผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่กันมากขึ้น นั้นก็เพราะว่าสามารถนำขยะมารีไซเคิลใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง พร้อมกันนี้ยังมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถรองรับการนำขยะมารีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับบริษัทที่เป็นเจ้าแรกและเป็นรายใหญ่ในวงการรับซื้อขยะรีไซเคิลนั้นดูจะเป็นวงษ์พาณิชย์ที่ได้ดำเนินธุรกิจค้าขายรีไซเคิลขยะมาตั้งแต่ปี 2517 ภายใต้นิยามที่บอกว่า “ทุกสิ่งในธรรมชาติย่อมมีสิ่งที่ไร้ค่าและสิ่งที่มีคุณค่า เราจะเลือกสรรสิ่งที่มีคุณค่าและดัดแปลงสิ่งที่ไร้ค่าให้มีคุณค่า” นั่นคือ แนวคิดของครอบครัว คุณสมไทย วงษ์เจริญ ที่ได้ริเริ่มบริษัทวงษ์พาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนขยะให้

เป็นทองได้อย่างจริงจัง

แนวคิดที่นำไปสู่ธุรกิจรีไซเคิลขยะ

จากแนวคิดดังกล่าวนำไปสู่การเริ่มต้นธุรกิจรับรีไซเคิลขยะอย่างจริงจังโดยใช้ชื่อ บริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด พร้อมได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐในเขตจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมือง และการรับซื้อขยะนั้นก็ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชน จึงเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่อานิสงส์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ธุรกิจของบริษัทวงษ์พาณิชย์ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการจัดการขยะแบบครบวงจรอีกด้วยและสามารถรองรับขยะได้ถึง 80,000–100,000 กิโลกรัมต่อวัน พนักงานกว่า 200 คน และมีการสร้างเครือข่ายของการรับซื้อขยะออกไปตามชุมชน และขยายตัวเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ในเวลาต่อมา ปัจจุบันมีสาขาในประเทศทั้งสิ้น 22 สาขา และที่ประเทศลาว 1 สาขา รวมทั้งมีเครือข่ายร่วมค้าอีกกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ

จากการดำเนินธุรกิจของวงษ์พาณิชย์จากชุมชนและขยายวงกว้างสู่ระดับประเทศนั้นได้ดำเนินการภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบของการรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และแจ้งให้ทราบถึงราคาซื้อขายของขยะประเภทต่างๆ โดยการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ไปทั่วเมือง การแจกใบปลิว ทำสปอตวิทยุ รวมถึงการประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านก็ดำเนินการมาแล้ว

นอกจากนี้ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐ ส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดจุดรับซื้อขยะในแต่ละชุมชนเพื่อความสะดวกรวมถึงการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดกระแสตอบรับอย่างมากในจังหวัด ส่งผลให้ปริมาณขยะในจังหวัดพิษณุโลกลดลง

และจากการดำเนินธุรกิจตลอดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันภายใต้ปณิธาน “เหม็นทำให้หอม และเป็นเงินเป็นทอง” นั้นทำให้วงษ์พาณิชย์กลายเป็นแหล่งความรู้ทางธุรกิจและกระบวนการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ที่ผู้ใฝ่หาความรู้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมุ่งมาที่นี่เพื่อต้องการที่จะศึกษาเป็นแบบอย่าง มีการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพ การจัดเยี่ยมชมโรงงานของคณะนักศึกษาและนักวิชาการรวมทั้งการออกไปบรรยายให้ความรู้นอกสถานที่ต่างๆ อยู่อย่างไม่ขาดสาย.................................

 

 

ติดตามอ่านบทความฉบับเต็มได้ในนิตยสารด้านพลังงาน Energy Saving ฉบับที่ 33 เดือน สิงหาคม 2554

 

อ่านนิตยสาร Energy Saving ฉบับย้อนหลัง


----------------------------------------------------------
ข้อตกลงการเผยแพร่เนื้อหา:
บทความทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Energy Saving (นอกจากมีการระบุไว้) อนุญาตให้เผยแพร่ในกรณีที่ระบุ URL ชัดเจนว่ามาจากwww.EnergySavingMedia.com เท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงแก้ไขใดๆ หากพบการละเมิดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในขั้นตอนต่อไป 


 

TTF International Co.,Ltd
200/7-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand. Tel : (+66) 27172477  Fax : (+66) 2717-2466
www.ttfintl.com

Exposition

BUS & TRUCK EXPO

ARCHITECT EXPO

งานสถาปนิก 59Publication & Website

www.buildernews.in.th

www.busandtruckmedia.com

www.energysavingmedia.com

www.hotgolfclub.com

www.builderclick.com

Copyright © 2014 All rights reserved. TTF International  Co.,Ltd.