หน้าหลัก 
 ข่าวสาร 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Event Calendar
 บทความพิเศษ 
กฎหมายพลังงาน
บริหารจัดการพลังงาน
ISO 50001
ข่าวสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการขยะ
สถิติพลังงาน
ภาวะโลกร้อน
แอพพลิเคชั่นรักษ์โลก
 พลังงานทดแทน 
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม
พลังงานไบโอ
พลังงานน้ำ
พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
พลังงานคลื่น
พลังงานใต้พิภพ
 สินค้ารักษ์โลก 
นวัตกรรม
 เทคนิคการประหยัด 
วิธีประหยัดพลังงาน
 นิตยสารพลังงาน 
ฉบับล่าสุด
ฉบับย้อนหลัง
E-Newsletter ฉบับย้อนหลัง
 ติดต่อเรา 
เกี่ยวกับเรา
สนใจโฆษณา
สมัครงาน
Energy Call
หมวดพลังงาน
หมวดอุตสาหกรรม
หมวดวิศวกรรม
หมวดยานยนต์
หมวดสิ่งแวดล้อม
หมวดทั่วไป
ข่าวจากหัวข้อ : ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 

ผืนป่าทั่วโลกถูกคุกคามจากการเพิ่มจำนวนของประชากร

โดย Energy Saving วันที่ 13 มิถุนายน 2555

รายงานสองฉบับเตือนความต้องการอาหาร เชื้อเพลิง และป่าไม้สูงขึ้น เนื่องจากประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผืนป่าที่ยังคงเหลืออยู่ทั่วโลก

ความต้องการอาหาร เชื้อเพลิง และป่าไม้สูงขึ้น จากการที่ประชากรโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 6พันล้านคน เป็น 9 พันล้านคน ส่งผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรป่าไม้ พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

กฎหมายรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรระบุว่าการตัดไม้ทำลายป่าอย่างหนักเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และส่งผลกระทบต่อป่าชุมชน จนอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง

แอนดี้ ไวท์ ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง Seeing People Through the Trees: Scaling Up Efforts to Advance Rights and Address Poverty, Conflict and Climate Change กล่าวว่า แท้ที่จริงแล้ว เราเพิ่งจะทำการจับจองที่ดินทำกิน มีการลักลอบการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีผลต่อความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ ที่ดินซึ่งมีขนาดเท่ากับขนาดของประเทศเยอรมนี 12 เท่าจะใช้ในการเพาะปลูกเพื่อสนองความต้องการด้านอาหาร และเชื้อเพลิงชีวภาพในปี พ.ศ.2573 แน่นอนว่าที่ดินเกือบทั้งหมดอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา และพื้นที่เหล่านี้ปกคลุมด้วยผืนป่าในปัจจุบัน

รายงานฉบับที่สอง ซึ่งมีชื่อว่า From Exclusion to Ownership? Challenges and Opportunities in Advancing Forest Tenure Reform ระบุว่ารัฐบาลยังคงอ้างสิทธิในการครอบครองผืนป่าส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนา แต่กลับรักษาสิทธิและให้สิทธิชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่าในการถือครองที่ดินเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ประชากรที่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงอยู่กับป่าเป็นหลักคือผู้คุ้มครองป่าและความหลากหลายทางชีวภาพได้ดีที่สุด โดยรัฐบาลประสบความล้มเหลวที่จะป้องกันการรุกล้ำของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตที่ดินชุมชน  นอกจากนี้ การปลูกถั่วเหลืองและอ้อยเพื่อใช้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศบราซิลต้องการพื้นที่สูงถึง 8,000,000,000 ไร่ ในปีพ.ศ.2563 ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ได้มาจากการบุกรุกแผ้วถางป่าอะเมซอน

นอกจากนี้ Kyeretwie Opoku นักกฎหมายด้านสิทธิพลเมือง ประเทศกานา ให้ความเห็นในรายงานว่า เรากำลังประสบกับการขาดดุลทางประชาธิปไตยซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งขั้นรุนแรงและการใช้สิทธิมนุษยชนในทางที่ผิด ทั้งนี้เราจะต้องระบุปัญหาความไม่เท่าเทียมด้วยการมอบสิทธิแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในป่าได้ตัดสินใจเพียงลำพัง โดยปราศจากทีท่าจากโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มอนุรักษ์

----------------------------------------------------------
ข้อตกลงการเผยแพร่เนื้อหา:
บทความทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Energy Saving (นอกจากมีการระบุไว้) อนุญาตให้เผยแพร่ในกรณีที่ระบุ URL ชัดเจนว่ามาจากwww.EnergySavingMedia.com เท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงแก้ไขใดๆ หากพบการละเมิดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในขั้นตอนต่อไป


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
- ภาวะโลกร้อน
- ข่าวสิ่งแวดล้อม


 


 

TTF International Co.,Ltd
200/7-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand. Tel : (+66) 27172477  Fax : (+66) 2717-2466
www.ttfintl.com

Exposition

BUS & TRUCK EXPO

ARCHITECT EXPO

งานสถาปนิก 59Publication & Website

www.buildernews.in.th

www.busandtruckmedia.com

www.energysavingmedia.com

www.hotgolfclub.com

www.builderclick.com

Copyright © 2014 All rights reserved. TTF International  Co.,Ltd.