หน้าหลัก 
 ข่าวสาร 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Event Calendar
 บทความพิเศษ 
กฎหมายพลังงาน
บริหารจัดการพลังงาน
ISO 50001
ข่าวสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการขยะ
สถิติพลังงาน
ภาวะโลกร้อน
แอพพลิเคชั่นรักษ์โลก
 พลังงานทดแทน 
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม
พลังงานไบโอ
พลังงานน้ำ
พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
พลังงานคลื่น
พลังงานใต้พิภพ
 สินค้ารักษ์โลก 
นวัตกรรม
 เทคนิคการประหยัด 
วิธีประหยัดพลังงาน
 นิตยสารพลังงาน 
ฉบับล่าสุด
ฉบับย้อนหลัง
E-Newsletter ฉบับย้อนหลัง
 ติดต่อเรา 
เกี่ยวกับเรา
สนใจโฆษณา
สมัครงาน
Energy Call
หมวดพลังงาน
หมวดอุตสาหกรรม
หมวดวิศวกรรม
หมวดยานยนต์
หมวดสิ่งแวดล้อม
หมวดทั่วไป
ข่าวจากหัวข้อ : ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาพแวดล้อมในแดนจิงโจ้

โดย Energy Saving วันที่ 2 ตุลาคม 2555


ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และระบบนิเวศในออสเตรเลีย และปัญหาดังกล่าวนับเป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก 

องค์การวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพออสเตรเลีย เปิดเผยว่า ออสเตรเลียจำเป็นต้องหาแนวทางเร่งด่วนในการอนุรักษ์สายพันธุ์พืชและสัตว์ในท้องถิ่น ตลอดจนระบบนิเวศที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไมเคิล ดัลล็อป นักวิจัยหลัก กล่าวว่า ภายในปี พ.ศ. 2613 ระบบนิเวศจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก พันธุ์พืชและสัตว์หลายชนิดที่ยังไม่สูญพันธุ์ในตอนนี้จะสูญพันธุ์ไปจากทวีปออสเตรเลีย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ก่อให้เกิดการการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพถูมิอากาศไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อหลายๆ ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม รวมไปถึงภาคครัวเรือนเนื่องจากปริมาณน้ำจืดเพื่อการบริโภคอุปโภคที่ลดลง และอาจกระทบต่อภาคการผลิตไฟฟ้า

----------------------------------------------------------
ข้อตกลงการเผยแพร่เนื้อหา:
บทความทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Energy Saving (นอกจากมีการระบุไว้) อนุญาตให้เผยแพร่ในกรณีที่ระบุ URL ชัดเจนว่ามาจากwww.EnergySavingMedia.com เท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงแก้ไขใดๆ หากพบการละเมิดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในขั้นตอนต่อไป


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
- ภาวะโลกร้อน
- ข่าวสิ่งแวดล้อม


 


 

TTF International Co.,Ltd
200/7-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand. Tel : (+66) 27172477  Fax : (+66) 2717-2466
www.ttfintl.com

Exposition

BUS & TRUCK EXPO

ARCHITECT EXPO

งานสถาปนิก 59Publication & Website

www.buildernews.in.th

www.busandtruckmedia.com

www.energysavingmedia.com

www.hotgolfclub.com

www.builderclick.com

Copyright © 2014 All rights reserved. TTF International  Co.,Ltd.