หน้าหลัก 
 ข่าวสาร 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Event Calendar
 บทความพิเศษ 
กฎหมายพลังงาน
บริหารจัดการพลังงาน
ISO 50001
ข่าวสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการขยะ
สถิติพลังงาน
ภาวะโลกร้อน
แอพพลิเคชั่นรักษ์โลก
 พลังงานทดแทน 
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม
พลังงานไบโอ
พลังงานน้ำ
พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
พลังงานคลื่น
พลังงานใต้พิภพ
 สินค้ารักษ์โลก 
นวัตกรรม
 เทคนิคการประหยัด 
วิธีประหยัดพลังงาน
 นิตยสารพลังงาน 
ฉบับล่าสุด
ฉบับย้อนหลัง
E-Newsletter ฉบับย้อนหลัง
 ติดต่อเรา 
เกี่ยวกับเรา
สนใจโฆษณา
สมัครงาน
Energy Call
หมวดพลังงาน
หมวดอุตสาหกรรม
หมวดวิศวกรรม
หมวดยานยนต์
หมวดสิ่งแวดล้อม
หมวดทั่วไป
 

   

พพ.ชวนภาคธุรกิจร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบสมัครใจ

โดย Energy Saving วันที่ 8 พฤษภาคม 2555


นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศร้อนในปี 2555 นี้ ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในบางจังหวัดมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศา และจากตัวเลขยอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ (พีค) ก็ทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง พพ. จึงได้ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เปิดตัวโครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน รูปแบบสมัครใจ หรือ Voluntary Agreement (VA) โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบริการ ซึ่งพบว่าทั้งสองภาคส่วนนี้มีการใช้พลังงานรวมกันสูงสุดถึงร้อยละ 44 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ โดยโครงการฯ จะเร่งรณรงค์ภายในอาคาร โรงงานควบคุมของทั้ง 2 ภาคส่วนที่มีรวมกันประมาณ 6,000 แห่ง โดยคาดว่าจะมีหน่วยงานที่เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 1,000 แห่งในปีนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้นต้องเป็นองค์กรที่ได้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้จัดส่งรายงานการจัดการพลังงานมายัง พพ. เรียบร้อยนอกจากนี้ โครงการ VA ต้องการให้องค์กรที่พร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานแบบสมัครใจนี้ประกาศหรือเผยแพร่ผลดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านช่องทางที่องค์กรแต่ละแห่งที เช่น รายงานประจำปี หรือทางเว็บไซต์ เพื่อจะได้เป็นการประกาศต่อสาธารณะชน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการร่วมผลักดันให้การลดใช้พลังงานเป็นเรื่องที่เกิดจากความสมัครใจ โดยโครงการฯ จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 นี้ ก่อนที่จะประกาศรายชื่อเครือข่ายคนทำดี ด้านการอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวแก่สาธารณะชนต่อไป

ในส่วนมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านอื่นๆ ซึ่ง พพ.ได้เตรียมไว้เพื่อเป็นการจูงใจเพิ่มเติม และรับมือกับผลกระทบจากการใช้พลังงานในช่วงหน้าร้อนนี้ อาทิ โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษี  โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงโครงการล่าสุด ได้แก่ การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ

----------------------------------------------------------
ข้อตกลงการเผยแพร่เนื้อหา:
บทความทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Energy Saving (นอกจากมีการระบุไว้) อนุญาตให้เผยแพร่ในกรณีที่ระบุ URL ชัดเจนว่ามาจากwww.EnergySavingMedia.com เท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงแก้ไขใดๆ หากพบการละเมิดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในขั้นตอนต่อไป 


 

TTF International Co.,Ltd
200/7-14, Soi Ramkhamhaeng 4

Ramkhamhaeng Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand. Tel : (+66) 27172477  Fax : (+66) 2717-2466
www.ttfintl.com

Exposition

BUS & TRUCK EXPO

ARCHITECT EXPO

งานสถาปนิก 59Publication & Website

www.buildernews.in.th

www.busandtruckmedia.com

www.energysavingmedia.com

www.hotgolfclub.com

www.builderclick.com

Copyright © 2014 All rights reserved. TTF International  Co.,Ltd.